Portal
Jubileusze 25 par małżeńskich

11 par z Gminy Osiek obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody. Uroczyste odznaczenie małżeństw medalami odbyło się 30 sierpnia, w sali OSP w Osieku, a wręczył je osobiście wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak. Myślą przewodnią tegorocznych jubileuszy par małżeńskich była sentencja Marcela Prousta „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od powitania jubilatów. Następnie głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak, który życzył jubilatom długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, życzył doczekania kolejnych małżeńskich jubileuszy. Wójt winszował chlubnego pożycia, gratulował pięknej i długiej wspólnej drogi życia. Podziękował za wkład włożony w dobre wychowanie młodszych pokoleń.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny też życzył jubilatom dużo zdrowia, wielu kolejnych rocznic, życzył, aby bliscy i znajomi otaczali jubilatów należnym szacunkiem i aby dzisiejszą uroczystość jubilaci wspominali dobrze, bawili się i cieszyli dobrym zdrowiem przez długie lata.

Przybyłe pary na jubileusz 50-lecia wójt Jerzy Mieszczak uhonorował medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w asyście: przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, wicewójta Marka Jasińskiego, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Osiek Joanny Luranc oraz pracownika GOPS Aleksandry Kasperczyk. Diamentowi i Żelaźni oraz Złoci Jubilaci oprócz medali otrzymali także listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Oprawę muzyczną zapewnił jak zwykle Aleksander Piasecki, za co mu dziękujemy.

50 lat – Złote Gody:
Szanowni Jubilaci: Anna i Tadeusz Adamkowie, Danuta i Franciszek Bandrowscy, Władysława i Franciszek Domasikowie, Teresa i Stanisław Frejowie, Janina i Hieronim Matlakowie, Krystyna i Kazimierz Płonkowie, Stanisława i Hieronim Szłapowie, Jadwiga i Ludwik Tobiczykowie, Laurencja i Jan Zającowie, Helena i Jerzy Żurkowie.

60 lat – Diamentowe Gody:
Szanowni Jubilaci: Helena i Stanisław Boroniowie, Stanisława i Piotr Brońkowie, Helena i Kazimierz Góreccy, Maria i Jan Jekiełkowie, Zofia i Kazimierz Klęczarowie, Zofia i Stefan Kramarczykowie, Karolina i Kazimierz Matejkowie, Agnieszka i Stanisław Mitorajowie, Stanisława i Stanisław Mrozikowie, Janina i Władysław Naglikowie, Maria i Stanisław Osowscy, Zofia i Karol Pawiowie, Maria i Ludwik Sobeccy.

65 lat – Żelazne Gody:
Szanowni Jubilaci: Rozalia i Alojzy Pawlicowie.

Gratulujemy!

GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia