Portal
Dożynki w Osieku

Pogoda już drugi rok z kolei nie rozpieszczała uczestników osieckich dożynek. Padał deszcz, temperatura oscylowała na granicy 15 stopni, ale nie zniechęciło to mieszkańców, by przyjść i zobaczyć tradycyjne uroczystości dożynkowe – nie zabrakło dzielenia się chlebem z tegorocznych zbiorów, wiejskich przyśpiewek, pokazów tańców ludowych czy imponujących maszyn rolniczych.

Organizatorem dożynek wiejskich w Osieku byli chór „Osieczanie” i Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu. Ze względu na silne opady wczesnym rankiem w niedzielę 20 sierpnia orkiestra dęta odwiedziła tylko gospodarzy dożynek Państwa Zacnych przy ul. Beskidzkiej. Wcześniej, w sobotę,muzycy objechali dalsze przysiółki wsi i wiejskimi melodiami zapraszali na uroczystości dożynkowe. Przy wejściu na plac członkowie chóru zapraszali i przypinali zaproszonym gościom i uczestnikom bukieciki dożynkowe wykonane z kłosów zbóż i kwiatów.

Na placu przed Urzędem Gminy ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk odprawił uroczystą polową mszę świętą w intencji rolników i ich rodzin. Ks. proboszcz poświęcił chleb i wieniec, a mszę uświetniła osiecka orkiestra dęta pod dyrekcją Leszka Górkiewicza. Oficjalna część uroczystości otworzyła delegacja zespołu pieśni i tańca Kotlina; podczas chóralnego śpiewu pieśni „Plon, niesiemy plon” wręczyli bochen chleba i wieniec gospodarzom dożynek Państwu Zacnym, a kosz z owocami z tegorocznych zbiorów Wójtowi Jerzemu Mieszczakowi.

Rolę gospodarzy tegorocznych dożynek pełnili w tym roku Państwo Jadwiga i Michał Zacni z ulicy Beskidzkiej, którzy pełnienie honorów gospodarzy dożynek uważają za ogromne wyróżnienie i dziękują za zaufanie.

Pracują na 36 hektarowym gospodarstwie, które składa się z ponad 50 działek, 6 hektarów otrzymali w spadku po rodzicach, a 30 hektarów dzierżawią. Przez to rozdrobnienie, brak jest pełnej wydajności z pola – mówi pan Michał –dużo czasu traci się na przejazdy. Gospodarstwo jest kompletnie zmechanizowane, gospodarze posiadają najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, są samowystarczalni, często zdarza się, żepomagają innym mniejszym gospodarzom.

Gospodarstwo nastawione jest na uprawę zbóż takich jak pszenica, jęczmień i kukurydza.Dawniej prowadzili hodowlę świń, lecz zrezygnowali z niej ze względu na małą opłacalność. Państwo Zacni utrzymują się nie tylko z roli, pani Jadwiga jeszcze pracuje, a pan Michał prowadzi warsztat mechaniczno-usługowy.

Są rodzicami trójki dorosłych dzieci i dziadkami czwórki wnucząt. Dbają o wielopokoleniowy dom, w którym mieszkają wraz z synem Sławkiem i jego rodziną. Córka z rodziną mieszka w Kętach, drugi syn na Włosieni w Osieku. W razie potrzeby synowie i córka wraz ze swoimi rodzinami pomagają im w pracy.

W swoim wystąpieniu gospodarz dożynek pan Michał Zacny podziękował za wyróżnienie jego rodziny, jakim jest pełnienie honorów gospodarzy dożynek.
Życzył wszystkim rolnikom i ich rodzinom zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w realizacji gospodarskich planów. Niech nagrodą za codzienny nasz trud będzie dostatek, społeczny szacunek i świadomość, że pracujemy dla dobra całej naszej społeczności. 

Następnie głos zabrał Wójt Jerzy Mieszczak, który podkreślił trud ciężkiej pracy rolników, dziękował za zebrane plony, tradycję dożynkową i pogratulował mieszkańcom pięknej i rozwijającej się naszej wsi. Przypomniał także realizację najważniejszych inwestycji w bieżącym roku, a mamy przecież się czym pochwalić. Zmodernizowano ulice Główną, Starowiejską, Słoneczną, Kwiatową w Osieku i Zamkową w Głębowicach. Trwają remonty sali WDK w Osieku, remizy OSP Osiek, ulicy Beskidzkiej. Podkreślił przy tym, że w tych naszych nierolniczych plonach są środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu na łączną kwotę 4,5 mln zł.

Słowa podziękowań skierował w stronę organizatorów uroczystości, Orkiestry Dętej, Zespołu „Kotlina”, księdza proboszcza za mszę świętą oraz mieszkańców za przybycie na uroczystości dożynkowe.
Do życzeń dla rolników dołączył się przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, który nadmienił, że dzisiejsze uroczystości wpisują się w obchody 700 lecia istnienia Osieka. Stwierdził, że dzisiejsze rolnictwo pomimo tego, że posiada nowoczesny sprzęt, że widoczny jest w rolnictwie postęp techniczny zarówno w uprawie ziemi jak i podczas zbiorów to plony w dużej mierze zależne są jednak od dobrych warunków atmosferycznych. Podziękował organizatorom za kultywowanie tradycji dożynkowych. Na zakończenie wręczył gospodyni dożynek Pani Jadwidze bukiet pięknych kwiatów. Podziękowania za zaproszenie i życzenia dla rolników złożył też Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie Józef Kała.

Na wyróżnienie i szczególne podziękowania zasługuje pani Małgorzata Noga wraz z małżonkiem – członkowie chóru Osieczanie, którzy wykonali dekoracje sceny i ozdobili ołtarz w kościele parafialnym. Nie mniejszą pracę włożyła pani Danuta Jurczyk – prezes KGW Osiek,w wykonanie wieńca dożynkowego. Dziękujemy wszystkim członkom chóru za pracę przy bufecie,przy organizacji imprezy i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji święta dożynkowego w naszej wsi.

Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną, którą swoimi występami wypełnił zespół działający przy Centrum Kultury w Osieku „Kotlina”. Przyśpiewkami rozbawili uczestników i władze gminy. Wystąpił też zespół z Przeciszowa„Same Swoje”, który zaprezentował się z nowym repertuarem. Zaśpiewali piosenki regionalne przygotowane przez Rafała Zielińskiego, akompaniatora zespołu.

Po południu, gdy nieco się przejaśniło, na scenę wkroczył zespół Czarno-Czarni, który powstał w 1996 r. Panowie mają na swoim koncie wiele koncertów w Polsce i za granicą.Dotychczas odwiedzili takie kraje jak: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię czy Belgię.W 2004 roku zespół wydał płytę „Sułtani swingu” z klasycznymi wersjami polskich przebojów lat 30.,40. i 50.
Interesująca była także wystawa sprzętu rolniczego, którą zorganizował prezes Kółka Rolniczego w Osieku Józef Kubajczyk. Nie zabrakło oczywiście stoisk handlowych i gastronomicznych. Chór Osieczanie zadbał o wyjątkową różnorodność; można było spróbować pysznej grochówki, żurku z białą kiełbaską, przepysznego swojskiego ciasta drożdżowego, wyśmienitego chleba z smalcem i innych przysmaków.

Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa taneczna. Od pierwszych taktów SUNDAY przyciągnął na betonowy parkiet tańczących. Jak zwykle niezawodnie rozbawili mieszkańców - gdy słońce zaszło, nie było wolnych miejsc przed sceną.

Sponsorzy dożynek:
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku,
ICE MASTRY Maria i Stanisław Ziębińscy,
AKSAM Beata i Adam Klęczar,
GS Osiek
Zaproszeni goście:
Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec,
Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak,
Zastępca Wójta Gminy Osiek Marek Jasiński,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny,
Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Jan Jekiełek wraz z radnymi Rady Gminy Osiek,
Ksiądz dziekan Bogusław Wądrzyk,
Gospodarze dożynek Jadwiga i Michał Zacni,
Wójt Gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan,
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie Józef Kała
Sołtys wsi Osiek Maria Luranc,
Prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku Arkadiusz Włoszek,
Prezes Kółka Rolniczego w Osieku Józef Kubajczyk,
Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osieku Katarzyna Goc,
Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Osieku Tadeusz Jędrzejowski,
Właściciele firmy AKSAM Państwo Beata i Adam Klęczar,
Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtys Głębowic, prezesi stowarzyszeń i przedstawiciele organizacji społecznych działających w Osieku.

GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia