Portal
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na terenie Gminy Osiek odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym; telewizorów, komputerów, monitorów, suszarek, mikserów, itp. a także zużytych opon z pojazdów osobowych, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.).

Zbiórka odpadów w sołectwie Głębowice odbędzie się  w dniu 30 sierpnia (tj. środa) 2017 roku.

Zbiórka odpadów w sołectwie Osiek odbędzie się w dniu 31 sierpnia (tj. czwartek) 2017 roku.

Zebrane odpady wielkogabarytowe i pozostałe należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 rano. Odpady ciekłe należy przekazać w szczelnych zbiornikach lub pojemnikach uniemożliwiających wydostawanie się płynu poza opakowanie. Opony z pojazdów innych niż osobowe nie będą odbierane.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane, części samochodowe, odpady remontowe, styropian, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.