Portal
Dofinansowania do odnawialnych źródeł energii
Wójt Gminy Osiek zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące dofinansowania do odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych w ramach poddziałania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 w sali OSP Osiek ul. Główna 88.