Portal
Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich - konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy w Osieku zapraszają mieszkańców Gminy Osiek na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.

Termin dyżuru:
3 sierpnia 2017 roku (czwartek)
godzina 10.30 - 13.00
miejsce:
Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125, pokój nr 29

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.