Portal
Zwrot części podatku akcyzowego
Wójt Gminy Osiek informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku  złożyć odpowiedni wniosek, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 rok.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Osiek w pokoju nr 12. Aktualny formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12.
Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1 zł. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2017 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego).