Portal

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Burze z gradem/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 10.07.2017 do godz. 01:00 dnia 11.07.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 45 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90 %

Uwagi

Brak

Dyżurny

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 07:31 dnia 10.07.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 malopolskie od 15:00/10.07 do 01:00/11.07.2017 deszcz 45 mm, porywy 90 km/h, grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.