Portal

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 07.07.2017 do godz. 02:00 dnia 08.07.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Szymon Pysz

Godzina i data wydania

godz. 10:03 dnia 07.07.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 15:00/07.07 do02:00/08.07.2017 deszcz 30 mm, porywy 90 km/h, grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.