Portal
Bezpieczny Strażak 2017

W lutym br. Gmina Osiek złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek o przyznanie dotacji na zakup umundurowania do działań bojowych w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak” dla jednostki OSP w Głębowicach.

W ramach w/w programu Fundusz udzielił dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup ubrań specjalnych do działań bojowych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach, służących do ochrony indywidualnej strażaka, w czasie likwidacji lub ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii”. Dofinansowanie pozwoli na zakup 7 szt. ubrań specjalnych posiadających odpowiednie atesty dopuszczenia  i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 8330,00 zł, z czego dotacja z WFOŚ i GW wynosi 4 165,00 zł co stanowi 50% całkowitych kosztów zakupu umundurowania, pozostałe 50% zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Osiek.

Zakup odzieży ochronnej spełniającej wszystkie normy z pewnością podniesie komfort pracy jak również zapewni bezpieczeństwo strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Osiek.