Portal
Zmiana zasad wycinki drzew
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2016, poz. 2134 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 17 czerwca 2017 roku zmieniają się zasady uzyskiwania zezwoleń na usuniecie drzew. Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek dokonać zgłoszenia jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Osiek w zakładce Środowisko oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku pok. 12, I p.