Portal

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 06.06.2017 do godz. 03:00 dnia 07.06.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90 %

Uwagi

Brak

Dyżurny

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 07:07 dnia 06.06.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 12:00/06.06 do 03:00/07.06.2017 deszcz do 35 mm, porywy 80 km/h, grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.