Portal
Jubileusz 120-lecia OSP Osiek

Uroczyste obchody rozpoczęły się 6 maja 2017 r. przemarszem strażaków OSP Osiek i zaproszonych gości, na czele z orkiestrą dętą z Osieka, na mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin do kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła. Mszę św. w koncelebrze zaproszonego ks. proboszcza z Koszarawy Krzysztofa Kozieła i diakona Tymoteusza Szydło odprawił proboszcz parafii ks. Bogusław Wądrzyk.

W homilii ks. proboszcz zwrócił się do strażaków z życzeniami jubileuszowymi, życzył im bezpiecznej pracy. Powitał poczty sztandarowe: strażaków, górników, myśliwych, pszczelarzy, członków koła PSL , powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców – parafian. Proboszcz podkreślił, że strażacy ochotnicy wspierają działalność Państwowej Straży Pożarnej, służą mieszkańcom gminy i powiatu, uczestniczą nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale i w wypadkach drogowych, usuwaniu skutków powodzi, a także kultywowaniu tradycji strażackich, są na każde zawołanie, uświetniają uroczystości kościelne i gminne, zabezpieczają imprezy. Mszę św. uświetniła orkiestra dęta z Osieka pod dyrekcją Leszka Górkiewicza.

 Główne uroczystości odbyły się na placu Remizy Strażackiej w Osieku. Prezes Michał Pomorzewski przywitał wszystkich zebranych, wszystkich członków honorowych, wspierających oraz sympatyków naszej straży, druhny i druhów. Spotykamy się dzisiaj na obchodach Dnia Strażaka oraz w 120. rocznicę powstania jednostki OSP w Osieku.

W ciągu tych lat, kilka pokoleń strażaków swą ciężką pracą, zaangażowaniem i oddaniem tej szlachetnej służbie, tworzyło historię i tradycję tej jednostki. Pomimo trudnych czasów obarczonych wojnami i zawirowaniami politycznymi  wypełniali strażacką powinność w myśl hasła „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”. Jako prezes tej jednostki składam z tego miejsca hołd druhom założycielom ,wszystkim prezesom, naczelnikom, druhnom i druhom którzy odeszli  już z naszych szeregów na wieczną wartę. Proszę o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy. W tym roku 120 rocznica założenia OSP zbiega się  z obchodami 700-lecia Osieka. Dlatego warto podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna na stałe wpisana jest w tożsamość naszej miejscowości i stanowi jej nierozerwalną część. Dlatego jesteśmy dumni z tego, że możemy wspólnie kultywować tradycję naszych przodków, tworzyć historię naszej małej ojczyzny, przy tym niosąc pomoc i wsparcie mieszkańcom, dając im poczucie bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrożenia dla ich mienia, zdrowia i życia.

Dziękuję w imieniu zarządu wszystkim tym, którzy utożsamiają się z naszą osiecką strażą, mieszkańcom, darczyńcom, władzom gminy, powiatu i członkom wspierającym. Dziękujemy za wsparcie materialne, za dobre słowo, za drobne gesty, które wyrażają Waszą sympatię dla nas, oraz wielkie uznanie i poszanowanie dla naszej służby. Wszystko to buduje w nas poczucie wielkiej wartości i odpowiedzialności za to, co robimy. Dziękuję Wam drogie druhny i druhowie, za wasze bezgraniczne zaangażowanie w działalność naszej jednostki, za pełne oddanie w prowadzeniu naszej wspólnej wielkiej sprawy.

Prezes krótko przypomniał zebranym tworzenie się we wsi Osiek straży ogniowej w 1897 r., jej pierwszym prezesem był ówczesny wójt Franciszek Kramarczyk. Strażacy osieccy swój chrzest bojowy przeżyli w 1897r. na terenie Żydowskiego Miasta obecnie ul. Zielona, kiedy to zapaliła się stodoła, a potem dom p. Nowaków.

Następnie przystąpiono do ślubowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ślubowanie na sztandar to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego strażaka. Tą ważną uroczystością wzbogacono jubileusz 120-lecia OSP Osiek.

Obchody 120-lecia OSP w Osieku były również znakomitą okazją do wręczenia odznak i medali najlepszym strażakom. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczono druha Grzegorza Leśniaka.

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Waldemar Jekiełek i Paweł Płonka.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Michał Pomorzewski, Mirosław Wawro i Mirosław Szczepaniak.

Srebrne odznaki MDP OSP w Osieku otrzymali: Tomasz Hałat, Radosław Huczek, Dawid Klęczar, Bartłomiej Luranc, Jakub Wąsik.

Przyznano odznaki „Za wysługę lat” członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

Odznakę za wysługę 5 lat otrzymali: Bartłomiej Hałat, Kamil Huczek, Henryk Jurecki, Dawid Kuźma, Michał Pomorzewski, Andrzej Sala, Mirosław Wawro, Tomasz Hałat, Radosław Huczek, Beata Jekiełek, Bartłomiej Luranc, Karolina Raj, Szymon Rzeszutko, Kamil Trzensiok, Jakub Wąsik, Michał Żmuda.

Odznakę za wysługę 10 lat otrzymali: Krzysztof Jekiełek, Mateusz Jekiełek, Barbara Płonka, Paweł Płonka, Robert Sobecki.

Odznakę za wysługę 15 lat otrzymali: Waldemar Jekiełek, Dawid Musiał, Marcin Musiał, Konstanty Neczek, Dominik Nowak, Mirosław Szczepaniak i Krzysztof Szyszka.

Odznakę za wysługę 20 lat otrzymali: Tomasz Neczek i Wiesław Tlałka.

Odznakę za wysługę 45 lat: Józef Neczek.

Odznaczenia wręczali: Wójt Jerzy Mieszczak, wiceprezes ZOSP RP w Oświęcimiu druh Józef Szafran i wiceprezes ZG OSP Osiek druh Marian Sobecki.

„W imieniu wszystkich druhów serdecznie gratuluję odznaczonym i wyróżnionym, dodał prowadzący uroczystość druh Paweł Kacorzyk”.

Głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak: pogratulował strażakom jubileuszu 120-lecia, podziękował za pracę na rzecz wsi i gminy, życzył pomyślności w pracy zawodowej i pożarniczej, podziękował też MDP za aktywność. Wójt wręczył wygrawerowaną tabliczkę z życzeniami na ręce prezesa OSP Osiek Michała Pomorzewskiego. Do życzeń dołączyli przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, wiceprzewodniczący Jan Jekiełek i wicewójt Marek Jasiński. Życzenia złożył też radny powiatowy Wojciech Kajdas z Zatora, reprezentujący w powiecie gminę Osiek.

Starosta oświęcimski oprócz gratulacji i życzeń przekazał OSP Osiek prezent w postaci piły spalinowej, dodał - aby wam nigdy nie była potrzebna.

Głos zabrał też zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu brygadier Henryk Jurecki. Odczytał list gratulacyjny od komendanta PSP w Oświęcimiu brygadiera Piotra Filipka, od siebie złożył życzenia jubileuszowe i gratulował skuteczności i wzorowej postawy.

Życzenia w imieniu radnych powiatowych i zarządu powiatowego OSP w Oświęcimiu złożył druh Józef Szafran. Uroczystość nie obyłaby się bez życzeń naszej byłej radnej powiatowej Ani Majdy. „Życzę wam, by św. Florian miał was w opiece, życzę wam jeszcze dużo, dużo szczęśliwych podróży do następnych jubileuszy. "Szczęść Boże" na każdy dzień wiernej służby”.

Na zakończenie prezes OSP serdeczne podziękował za życzenia i gratulacje, dziękował: księżom, wójtowi, zaproszonym gościom i strażakom. Po oficjalnych uroczystościach w osieckim Domu Strażaka odbył się poczęstunek dla zaproszonych gości i druhów a później na zabawie tanecznej strażacy bawili się do białego rana.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Rozalia Ćwiertnia

Zaproszeni goście:
•    starosta oświęcimski Zbigniew Starzec,
•    wiceprezes ZOSP RP Józef Szafran,
•    zastępca Komendanta PSP druh brygadier Henryk Jurecki,
•    wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Józef Kała,
•    wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak,
•    zastępca wójta Marek Jasińsk,
•    przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny,
•    wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Jekiełek,
•    wójt gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan,
•    sołtys sołectwa Osiek Maria Luranc,
•    prezes TMO Andrzej Kacorzyk,
•    dyrektorzy placówek oświatowych,
•    księża: kanonik Bogusław Wądrzyk, wikariusz Dawid Kubień, diakon Tymoteusz Szydło, proboszcz parafii w Koszarawie Krzysztof Kozieł,
•    pracownicy Urzędu Gminy współpracujący z OSP,
•    przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy,
•    poczty sztandarowe PSL, Koła Łowieckiego Orzeł, Koła Pszczelarzy, Związku Emerytów Górniczych,
•    orkiestra dęta,
•    członkowie wspierający,
•    członkowie honorowi,
•    sympatycy OSP.