Portal

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem /1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 do godz. 19:00 dnia 16.05.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 06:39 dnia 16.05.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 10:00/16.05 do 19:00/16.05.2017 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h, grad

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem w dzień 16.05, opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 65 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia           4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie  w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.