Portal
45 lat Koła Pszczelarzy w Osieku

To już ostatni „okrągły” jubileusz przed 50-leciem istnienia i okazja do uroczystego świętowania przez członków osieckiego koła, którzy są dumni, że udało im się przetrwać tyle lat. Spotkanie plenerowe odbyło się jak zwykle w pasiece „Karolinka” u prezesa Tadeusza Bąbacza.

Otwarcia uroczystości dokonał sekretarz Franciszek Adamus. Przypomniał historię tworzenia koła, jego działalność, przytoczył historie zawierania znajomości i współpracy z ościennymi kołami pszczelarskimi. Przypomniał jubileusz 40-lecia, ufundowania i poświęcenia sztandaru. Minutą ciszy zebrani uczcili zmarłych kolegów i członków, którzy odeszli na wieczne pasieczysko.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęto od wręczenia wójtowi nominacji Honorowego Członka Koła Pszczelarskiego w Osieku. Na mocy statutu Polskiego Związku Pszczelarskiego walne zebranie Koła Pszczelarskiego w Osieku jednomyślnie postanowiło nadać wójtowi Jerzemu Mieszczakowi tytuł Honorowego Członka Koła Pszczelarskiego w Osieku.

W odpowiedzi wójt przekazał prezesowi Tadeuszowi Bąbaczow i tabliczkę pamiątkową grawerowaną w eleganckim etui, na której czytamy: „W imieniu własnym i całej społeczności Osieka składamy Zarządowi Koła i wszystkim członkom gratulacje, wyrazy szacunku i uznania z okazji tak wspaniałego Jubileuszu. Wasza pasja pszczelarska połączona z piękną i bogatą tradycją, odpowiedzialnością za naturalne środowisko jest bezcenna dla dobra ludzkości i istnienia całego świata”.

Gratulacje złożyli też obecni na spotkaniu przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny i wicewójt Marek Jasiński. Listy gratulacyjne z życzeniami następnych owocnych działań w trudnej i potrzebnej dla wszystkich działalności przekazali : prezes Koła Pszczelarskiego z Jawiszowic Czesław Grzywa, opiekun Koła Osieckiego prezes Koła Pszczelarskiego w Wadowicach, a zarazem członek zarządu Beskidzkiego Związku Pszczelarskiego „Bartnik” w Bielsku-Białej Józef Wenda, prezes Stanisław Kolarczyk od zarządu Koła Pszczelarskiego Ziemi Oświęcimskiej, prezes Koła Pszczelarskiego w Porąbce Józef Fabia i prezes Koła w Pszczynie Tadeusz Waloszek.

Wszystkim im bardzo dziękujemy.

Krótko życiorys patrona pszczelarzy św. Ambrożego opowiedział opiekun duchowy pszczelarzy  Podbeskidzia (też pszczelarz) ks. proboszcz Marek Kręcioch z parafii pw. Św. Urbana w Kobiernicach. Podziękował za zaproszenie, za miłość do pszczół, i jako że jest „kustoszem” relikwii Św. Ambrożego zobowiązał się przywozić je, aby towarzyszyły w naszych spotkaniach i aby pszczelarze mogli je uczcić. Złożył osieckim pszczelarzom z okazji 45-lecia życzenia: „Obyśmy mieli taki porządek w domu jaki jest w ulu, obyśmy mieli taki porządek w duszy i sercu jaki jest w ulu, obyśmy mieli taki klimat, jaki mają pszczoły w ulu, obyśmy byli zorganizowani tak, jak są zorganizowane pszczele roje, obyśmy potrafili pielęgnować taką harmonię, jaka przenika rodzinę pszczelą. Tego wam, nam, życzę”!

Po części oficjalnej pszczelarze wraz z zaproszonym gośćmi stanęli do pamiątkowego zdjęcia, a potem to już było smakowanie wspaniałych wyrobów wykonanych przez Bogdana Kruczałę i Tadeusza Bąbacza.

Rozalia Ćwiertnia