Portal

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 1:19

Nazwa biura

 BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

województwo małopolskie: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 27.04.2017 do godz. 09:00 dnia 29.04.2017

Przebieg

W związku z występującymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W ciągu drugiej doby, na skutek nadal prognozowanych opadów deszczu, punktowo (zwłaszcza w zlewniach: Skawy, Raby oraz Dunajca) mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Na Wiśle powyżej Krakowa, w związku ze spływem wód opadowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego. Na Wiśle w Krakowie i poniżej prognozowany jest wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

27.04.2017 - godz. 09:28

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKR.ST.OSTRZEG.LOK.ALARM/2 zlewnie: soly, skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od10:00/27.04.do09:00/29.04.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.