Portal
Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Osiek

Wójt Gminy Osiek informuje, iż Gmina Osiek planuje przystąpienie do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Osiek. Realizacja Programu polegać będzie na wymianie nieefektywnych kotłów na nowe ekologiczne w budynkach należących do mieszkańców naszej gminy.

W ramach planowanego zadania mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania kosztów zakupu nowego kotła na paliwo stałe z certyfikatem ekologicznym lub na gaz, prąd, biomasę olej w planowanej wysokości do 50 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Zadanie będzie polegało na:

a) zebraniu chętnych mieszkańców do udziału w Programie,
b) opracowaniu dokumentacji - plan lato 2017 roku,
c) pozyskaniu niezbędnego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie - plan wiosna 2018 roku,
d) realizacji zadania - plan lato 2018 roku.

W związku z tym, Wójt Gminy Osiek zaprasza zainteresowanych mieszkańców na konsultacje z firmą Eko-Team Konsulting opracowującą Program. Konsultacje oraz nabór uczestników Programu, odbędzie się w Urzędzie Gminy w Osieku w pokoju nr 5, parter (biuro pani Sołtys) w następujących dniach:

26-27.04.2017 r.,  10-11.05.2017 r., 17.05.2017 r. w godzinach od 12.00 do 17.00.

Wszystkich mieszkańców chętnych do udziału w wyżej wymienionym zadaniu prosimy przybycie w dniach konsultacyjnych oraz o wypełnienie deklaracji udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Osiek.

Jednocześnie informuję iż deklarację przystąpienia do programu można samodzielnie pobrać ze strony internetowej Gminy Osiek lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełnioną ankietę  należy dostarczyć w terminach konsultacyjnych podanych powyżej. W trakcie dni konsultacyjnych możliwe jest uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia deklaracji oraz pomoc w jej poprawnym uzupełnieniu.

Wypełnione ankiety przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Osieku do dnia 19.05.2017r.

Brak złożenia stosowanej deklaracji uniemożliwia udział w Programie.

Ankieta do pobrania

Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak