Portal
Uroczysta inauguracyjna 28 sesja Rady Gminy Osiek

6 kwietnia 2017 roku w resorcie MOLO w Osieku odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy rozpoczynająca obchody 700-lecia Osieka. Otwarcia dokonał przewodniczący Jerzy Czerny, stwierdził prawomocność obrad i powitał zaproszonych gości.

Pierwszym mówcą był wójt Jerzy Mieszczak. Zwrócił się do zebranych:

Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście państwo tak licznie uczestniczyć w obradach jubileuszowej sesji. Jubileusz miejscowości skłania do refleksji nad minionymi latami. jest też okazją do przypomnienia historii. W obecnym 2017 r. społeczność Osieka będzie uroczyście obchodzić Jubileusz 700-lecia istnienia wsi. Przy tej okazji, zapewne, wielu mieszkańców, tych starszych jak i młodszych, zadaje sobie pytanie dlaczego 700 lat? . Dokumentem jest akt Władysława I księcia oświęcimskiego z 3 marca 1317 r., mocą którego książę nadał sołectwo w Osieku swojemu słudze. Z informacji tej wynika wniosek, ze wieś Osiek już istniała przed 1317 r., lecz nie znamy, niestety, daty jej lokacji. Akt z 3 III 1317 r. jest jednak najstarszą potwierdzoną źródłowo informacją o Osieku. Stąd zatem wiadomo, iż w obecnym roku kalendarzowym mija dokładnie 700 lat od pojawienia się Osieka na kartach źródeł.

Kolejno głos zabrała dyrektor biura poselskiego w Oświęcimiu p. Iwona Gibas. Odczytała list gratulacyjny przesłany przez premier  rządu polskiego Beatę Szydło. W liście między innymi czytamy: W tym szczególnym dniu pragnę przekazać podziękowania wszystkim, którzy codzienną pracą i oddaniem przyczynili się i przyczyniają do rozwoju tego miejsca. Cieszę się, że z powodzeniem budujecie Państwo swą małą ojczyznę, że dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu potraficie tworzyć własne miejsce i jednocześnie ostoję polskiej tradycji.

Do życzeń dołączył senator Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Pająk, podziękował za zaproszenie, przypomniał krótko historię powstawania Osieka jak i historię rodzin tej ziemi, zacytował 13 sonet Adama Asnyka. Poeta w sonecie podejmuje rozważania nad przeszłością i przyszłością, nad rozwojem historii i człowieka.

Piotr Hertig przedstawiciel marszałka małopolski, zwrócił się z wyrazami szacunku, podziękował władzom Osieka za zaproszenie i odczytał list od marszałka p. Jacka Krupy. Podobne podziękowania  i życzenia z okazji tak wzniosłej rocznicy przesłał poseł Zbigniew Biernat, a życzenia przekazał pełnomocnik posła p. Piotr Palonek.

Następnie wystąpił starosta oświęcimski p. Zbigniew Starzec, złożył wójtowi życzenia, podziękował za promocję powiatu poprzez prężnie rozwijający się Osiek, dziękował trafnych decyzji, mieszkańcom życzył zdrowia i wszelkiej pomyślności. W tym miejscu do życzeń dołączył wójt gminy Polanka Wielka p. Grzegorz Gałgan, przekazał życzenia, podziękował wójtowi za bardzo dobrą współpracę międzysąsiedzką. A potem to już kolejka do życzeń, wszyscy zaproszeni goście dziękowali i składali gratulacje: prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, burmistrzowie: Andrzej Saternus - Chełmek, Krzysztof Klęczar - Kęty,  Mariusz Makuch - Zator, wójtowie: Małgorzata Chrapek - Wieprz, Grzegorz Gałgan - Polanka Wielka, Albert Bartosz - Oświęcim, Bogdan Cuber - Przeciszów, Witold Grabowski - Tomice, przedstawiciele gminy Spytkowice i Brzeźnicy.

Kolejnym punktem obrad był wykład dr. Przemysława Stanko - pracownika naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W projekcji multimedialnej zapoznał zebranych z dziejami Osieka na przestrzeni XIII do IXX wieku. Wykład był bardzo interesujący,  zebrani reagowali spontanicznie na niektóre przedstawione historie z życia mieszkańców czy sprawy sąsiedzkie wsi. Dr. Przemysław Stanko pisze dla mieszkańców Osieka nowe opracowanie historyczne. Na zakończenie wykładu życzył osieczanom aby docenili swoją małą ojczyznę, bo jest tego warta, to pięknie rozwijająca się miejscowość. Podczas sesji zebranym towarzyszył zespół im. TELEMANA z Bielska Białej. W ich wykonaniu usłyszeliśmy walce, polki, marsze, i arie z operetek, piosenki z muzyki filmowej. Solistką - sopran, była Agnieszka Bochenek- Osiecka. Na zakończenie, wójt Jerzy Mieszczak podziękował wszystkim za liczne przybycie, podziękował właścicielom p. Beacie i Adamowi Klęczarom firmy AKSAM za udostępnienie sali konferencyjnej na obrady sesji Rady Gminy, a potem zaprosił zebranych na poczęstunek przygotowany przez restaurację resort MOLO w Osieku.

FILMY

 Rozalia Ćwiertnia