Portal
Informacja dla hodowców drobiu

W dniu 6 kwietnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzanie to liberalizuje zapisy poprzedniego rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 roku. W związku z powyższym informujemy hodowców drobiu o możliwości wypuszczania drobiu na wolny wybieg pod wskazanymi w rozporządzeniu warunkami.


Poniżej załączamy treść rozporządzenia w celu zapoznania się z jego treścią. Więcej informacji udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu - tel. 33 8432995. 

Treść rozporządzenia