Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
6 kwietnia 2017 roku na godzinę 12:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przywitanie gości.
  4. Wystąpienia okolicznościowe.
  5. Wykład dr. Przemysława Stanko, pracownika naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt. „ Osiek w czasach staropolskich. Wstęp do monografii miejscowości”.
  6. Zakończenie sesji.
 
Protokół z ostatniej Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.
Sesja odbędzie się w MOLO Resort w Osieku, ul. Główna 231A
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.).