Portal
Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Osiek ogłasza konsultacje
projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Termin prowadzenia konsultacji: od dnia 21-27 marca 2017 roku

Forma konsultacji: Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w wyżej wymienionym terminie na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Osieku, ul. Główna 125 ; 32-608 Osiek (parter budynku pokój Nr 7) lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Do udziału w konsultacjach są uprawnione organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Osiek.

Do pobrania:
Projekt uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2

Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak