Portal

W dniu 19 marca 2017 roku

w niedzielę

o godzinie 10:15

w sali WDK w Osieku

odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie programu zebrania.
 4. Wystąpienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   
 5. Wystąpienie przedstawiciela Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu.
 6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawy bieżące - wystąpienie Wójta.
 8. Dyskusja.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 11. Zakończenie.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się o liczny udział.

Sołtys
/-/ Maria Luranc