Portal
UWAGA - PTASIA GRYPA

ZAKAZ UTRZYMYWANIA DROBIU NA ZEWNĄTRZ

OBOWIĄZUJE NADAL !!!


Informacja w sprawie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N8. (stan na 28.02.2017 r.)

Problem dotyczący występowania grypy u ptaków (HPA1 – H5N8) w dalszym ciągu jest poważny!

Obecnie potwierdzono w Polsce 59 ognisk grypy u ptactwa hodowlanego oraz 61 przypadków grypy u ptactwa dzikiego, w tym 7 ognisk grypy ptaków w województwie małopolskim.

Dnia 20 grudnia 2016 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadził m. in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEWIDZIANE SĄ DOTKLIWE KARY !!!

Minimalna kara według rozporządzenia wynosi 809,44 zł.

Nakazy wydane rozporządzeniem obowiązują do czasu jego uchylenia. W chwili obecnej rozporządzenie obowiązuje i należy bezwzględnie przestrzegać jego zapisów.
Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Policja prowadzą kontrole przestrzegania przepisów dotyczących właściwego utrzymania ptactwa.