Portal
Sprawozdawcze za 2016 u pań z KGW Osiek

Na prowadzącą zebranie wybrano sołtys Marię Luranc. Sprawozdanie z działalności zdała prezes koła Danuta Jurczyk. Koło osieckie liczy 67 członkiń. W trakcie roku sprawozdawczego panie wyjechały na trzy wycieczki: do Ludźmierza, Zakopanego i Pszczyny-Goczałkowic. W sierpniu w konkursie bukietów zielnych w Rzykach Praciakach zdobyły drugie miejsce, nagrodą był komplet noży.

Były organizatorkami dożynek w najbardziej deszczową niedzielę w całym roku. W tym miejscu dziękują kołu PSL, wójtowi Jerzemu Mieszczakowi i dyrektor GCKCiS Krystynie Dusik za pomoc w organizacji imprezy.
W Graboszycach na stołach wigilijnych uhonorowane zostały nagrodą o wartości 300 zł w formie bonów. Wójt Jerzy Mieszczak wręczył im też nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.
Współpracują z organizacjami na terenie wsi, pomagają w przygotowaniu imprez, Danuta Jurczyk podziękowała Małgorzacie Bańdur prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna Sprawa” za bardzo dobrą współpracę. Podziękowała również wszystkim koleżankom z koła za pracę i pomoc w przygotowywaniu konkursów, wyjazdów i obsługę uroczystości.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes przedstawiła plan pracy na 2017 ro; będą to okolicznościowe spotkania, zebrania, wycieczki, spotkania przy kiełbaskach, pokaz żywienia, współpraca z gminną gazetą „Echa Osieka” i ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Wspólna Sprawa”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Anna Kantyka zdała sprawozdanie z pracy zarządu. Na zebraniu głos zabrał też wójt, krótko opowiedział paniom o inwestycjach na terenie gminy w 2017 r., zwłaszcza drogowych, podziękował paniom za pracę na rzecz wsi i życzył dalszych sukcesów.

Rozalia Ćwiertnia