Portal
Dofinansowanie szkolen dla osób pracujących
Zapraszamy na spotkanie z realizatorem projektu KIERUNEK KARIERA w dniu 24 stycznia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu sala 217 w godzinach 15:30 – 16:30. Adresatami projektu są osoby pracujące, które:
  • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
  • są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.
Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dofinansowania do szkoleń (nawet do 87%). Realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie nr 33 844 41 43 do (45) wew. 1212 lub osobiście w pokoju 212 (sekretariat)