Portal
Składaj zeznania podatkowe za pomocą e-deklaracji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zachęca do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje. Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym sposobem złożenia zeznania rocznego bez wychodzenia z domu. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami. System gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

W celu złożenia zeznania podatkowego przez internet wymagane są poniższe dane:

  • PESEL lub NIP (w przypadku prowadzenia działalność gospodarczej),
  • informacja od płatników o uzyskanych dochodach za 2016 rok: PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A, PIT-40,
  • PESEL dzieci ( w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej),
  • dane dotyczące kwoty przysługujących odliczeń za 2016r.,
  • kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2015 rok.

Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów serwisów:

  • e-deklaracje,
  • Portal Podatkowy.