Portal
Koncerty kolęd

Koncert kolęd pod patronatem Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku i Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła, a także starosty bielskiego i Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej. Wszystkich zebranych powitał ksiądz proboszcz Bogusław Wądrzyk.
15 stycznia po mszy świętej o godz. 16.30 w kościele odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie - ich dyrygentem jest Justyna Kunicka. W trakcie zajęć bądź wyjazdów szkoleniowo-rekreacyjnych uczniowie uczą się twórczo wykorzystywać swoje umiejętności muzyczne po to, by po ukończeniu szkoły I stopnia móc kontynuować edukację muzyczną w średniej szkole muzycznej i na studiach.

Szkoła intensywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, organizując regularnie koncerty (przede wszystkim Koncert Kolęd i Pastorałek).
Kapela Bystrzańska z Bystrej – ich dyrygentem jest Marian Rosiek, śpiewali i grali kolędy i pastorałki. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenki góralskie, śląskie, słowackie, biesiadne i weselne.

Koncertował też chór „Echo” z Zebrzydowic, dyrygentem jest Jadwiga Sikora. Zespół śpiewa muzykę dawną i współczesną, religijną i świecką kompozytorów polskich i obcych, muzykę ludową w opracowaniu artystycznym oraz kolędy. Chór uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym gminy, uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne i znaczące uroczystości kościelne, państwowe i okolicznościowe. Zespół prezentuje wysoki poziom artystyczny, czego potwierdzeniem są liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody uzyskiwane na różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach chóralnych.

Na zakończenie koncertu grała orkiestry dęta z Osieka, której kapelmistrzem od lat jest Leszek Górkiewicz. W ich wykonaniu usłyszeliśmy kolędy, pastorałki i wiązankę melodii koncertowych, a także solo na trąbce w wykonaniu p. Adama Grzesły melodię ALLELUJA Leonarda Cohena.

Pierwszy publiczny występ naszej orkiestry odbył się 20 maja 1984 r., podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Długo trwało przekonywanie dyrygenta p. Szczepanka do tego występu, w końcu jednak się udało. Na występ złożyły się melodie następujących piosenek: „Pije Kuba do Jakuba”, „Wojenko, wojenko”, „Szumi dokoła las”, „Zapalę cygara”, „Zachodzi słoneczko”, „Miała baba koguta”. 

Następnym publicznym występem był występ na Święcie Ludowym 10.06.1984 r. oba występy były ogłoszone jako próba, gdyż okres nauki był bardzo krótki, a orkiestra liczyła bardzo dzieci. Do ważniejszych wydarzeń należy również występ w dniu 16.09.1984 r. na święcie plonów. Następnie zaczęła się nauka kolęd, co pozwoliło z tym repertuarem wystąpić po raz pierwszy w kościele w Osieku na pasterce w noc wigilijną 24.12.1984 roku, czyli 32 lata temu. Teraz nasza orkiestra uświetnia wszystkie uroczystości lokalne, a nawet wojewódzkie i powiatowe, uroczystości kościelne, rocznicowe i jubileuszowe. Na dobrą sprawę ani rusz bez naszej orkiestry.

Każdy z dyrygentów otrzymał w podziękowaniu za koncert dyplom i statuetkę ,które wręczyła dyrektor GCKCiS w Osieku p. Krystyna Dusik.

Na zakończenie odbyło się wspólne kolędowanie przed szopką i pokaz sztucznych ogni.

 GALERIA ZDJĘĆ

Na wyjeździe 15 stycznia w Bystrej koncertowały chóry „Osiecznie” z Osieka, dyrygował Andrzej Luranc i „Wrzos” z Głębowic, dyrygował Leszek Górkiewicz. Śpiewali kolędy i pastorałki. Koncert zorganizował Polski Związek Chórów i Orkiestr, oddział w Bielsku-Białej. Po koncercie chóry zostały zaproszone na biesiadę.

22 stycznia w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła po wieczornej mszy świętej zebranych przywitał ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk. W wykonaniu chóru „Wrzos” z Głębowic usłyszeliśmy kolędy i pastorałki, między innymi Gdy śliczna Panna, Mędrcy świata monarchowie, Zaśpiewajmy Jezuskowi. Następnie z koncertem wystąpił chór „Osieczanie” z Osieka. Wykonali Witaj, witaj Panie Osiek śpiewa, Józefie stajenki nie szukaj, Bosy pastuszek, W Betlejem przy drodze. Na zakończenie koncertu cały kościół z chórami zaśpiewali kolędę Bóg się rodzi. A potem wszyscy chórzyści stanęli do wspólnego zdjęcia. 

Rozalia Ćwiertnia