Portal
Uwaga - ptasia grypa !!!
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016, poz. 2091) nakazuje się:
  • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie (trzymanie ptactwa w pomieszczeniach zamkniętych lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt z ptakami z innych gospodarstw oraz ograniczenia ich kontaktu z dzikimi ptakami),
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki w każdej ilości,
  • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
Posiadacz drobiu ma obowiązek zawiadomić organy Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
  • zwiększonej śmiertelności
  • znaczącego spadku pobierania paszy i wody
  • objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów
  • duszności
  • sinicy i wybroczyn
  • biegunki
  • nagłego spadku nieśności.
Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad posiadaczowi drobiu grozi kara pieniężna wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii.
 
Ze względu na wysoką zjadliwość grypy ptaków zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.