Portal
Opłatek u pszczelarzy

8 stycznia pszczelarze z koła osieckiego spotkali się na corocznym opłatku w klubie „Centrum”. Spotkanie otworzył prezes koła Bogdan Kruczała, powitał zaproszonych gości - wójta Jerzego Mieszczaka, wicewójta Marka Jasińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka i opiekuna koła pana Józefa Wendego, złożył zebranym noworoczne życzenia. Głos zabrał też wójt Jerzy Mieszczak, życząc pszczelarzom wszystkiego dobrego; obfitych zbiorów oraz doskonałego miodu i powodzenia w prowadzeniu pszczelich pasiek, bez których nasze życie nie istnieje.

Zadeklarował pomoc finansową dla pszczelarzy w razie potrzeby i możliwości gminy. Do życzeń dołączył się również opiekun koła pan Józef Wenda. Koło pszczelarzy w Osieku liczy 32 członków z Osieka, Głębowic, Kęt i Malca. Wszyscy świetnie się dogadują i podejmują dobre decyzje dla koła. Ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk pomodlił się, a potem wszyscy składali sobie życzenia noworoczne. Łamali się opłatkiem, symbolem zgody i pojednania przywiezionym z Jasnej Góry, z pszczelarskiej pielgrzymki. Na spotkaniu zabrakło sekretarza koła pana Franciszka Adamusa, który pisze do „Ech Osieka” artykuły z życia pszczół (chętnie czytane przez czytelników), życzymy mu wszyscy zdrowia w Nowym Roku. O strawę dla ciała zadbał prezes, przygotowując smaczną wędzonkę, był obiad, kawa i ciasto.

 GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia