Portal
Jubileuszowy opłatek dla seniorów w Osieku

Przesłaniem 25. spotkania jubileuszowego seniorów w Osieku były słowa: kochajmy się, szanujmy się, radujmy się, trzymajmy się i spotykajmy się – zgodnie ze słowami „Hymnu seniora”. Imprezę otworzył wójt Jerzy Mieszczak, powitał zaproszonych gości, zwłaszcza organizatorów pierwszego spotkania opłatkowego: ks. Stanisława Cadera i byłego wójta Jana Jekiełka.

Wszystkim zebranym złożył życzenia: „Życzę wam, aby w waszym życiu nie zabrakło nigdy radości, szczęścia i aby rok 2017 był dla wszystkich i waszych najbliższych rokiem pełnym radości, spokoju i nadziei na lepsze jutro. Niech się spełnią wasze marzenia, a każdy dzień przynosił wam nowe doznania i szczęście. Życzę wszystkim zwykłego ludzkiego szczęścia” – wójt zwrócił się do seniorów. Spotkanie opłatkowe było małym jubileuszem, kierownik GOPS-u Maria Kufel przypomniała pracę i zaangażowanie pierwszych organizatorów tej uroczystości. Wszystkim w dowód wdzięczności wręczono kwiaty i złożono podziękowania. Otrzymali je: ks. Stanisław Cader, były wójt Jan Jekiełek, panie, które pracowały w kuchni: Zofia Żmuda, Maria Luranc, Elżbieta Sobecka, Danuta Jurczyk, Teresa Górowicz, Ludwika Klęczar, Teresa Lenart, Stanisława Orlicka, Stanisława Jurecka, Weronika Jekiełek, Irena Adamus, Emilia Bębenek, pani Helena Klęczar nasza gawędziarka, panowie: Grzegorz Leśniak, Andrzej Luranc i Jacek Klęczar. Delegacja GOPS-u złożyła też podziękowania p. Danucie Luranc z ul. Przecznica. Maria Kufel podziękowała wszystkim sponsorom za wszelką pomoc, zarówno w formie rzeczowej, jak i finansowej, za życzliwość i wsparcie. Złożyła wyrazy wdzięczności darczyńcom indywidualnym, którzy wpłacali pieniądze na organizowanie imprez opłatkowych dla seniorów, zespołom muzycznym: Jacka Klęczara, Andrzeja Sali, Michała Pomorzewskiego i Romana Wojtali, dziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w organizacji tych dwudziestu pięciu spotkań. Ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk odmówił modlitwę, a potem wszyscy wszystkim składali życzenia zdrowia i spokoju. Tradycyjnie również najstarsi seniorzy obdarowani zostali kwiatami. Tegoroczni to: Anna Klęczar (92 l.), Emilia Naglik (92 l.) i Józef Danek (91 l.).Uroczystość jak co roku uświetnił chór „Osieczanie”. Odśpiewano „Sto lat” i wspólnie z seniorami wzniesiono noworoczny toast. Do życzeń noworocznych w krótkim wystąpieniu dołączyła się też p. Anna Majda. Tradycyjnie też odwiedzili seniorów trzej mali królowie z gwiazdą betlejemską.

 

Tegoroczną oprawę muzyczną imprezy po raz trzynasty zapewnił Jacek Klęczar.

Szóstego stycznia pomimo siarczystych mrozów na imprezę przybyło ponad 180 osób, obsługą gości zajęli się pracownicy GOPS-u panie: Agnieszka Jarzyna, Barbara Klęczar, Sabina Grzywa, Anna Kozłowska oraz panowie: Artur Kwaśniak i Leszek Pierzchała. Pomocą służyli także wolontariusze: Natalia Marszałek, Klaudia Jędrzejczyk, Wioletta Chyb i Mateusz Marszałek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Dopisać jeszcze muszę, że w gminie Osiek żyją 52 osoby, które ukończyły 90 lat. Redakcja „Ech Osieka” składa gratulacje i życzy długiego życia w zdrowiu.

 GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia