Portal
Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu w związku z sytuacją epizootyczną odnośnie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Polsce, informuje o wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U z 2016, poz. 2091).

§ 1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia obliguje osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest ww. drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie przestrzeganie przepisów rozporządzenia sankcjonowane jest nakładaniem kar administracyjnych.

Właściciele drobiu i ptaków zgłaszają pisemnie miejsce ich utrzymania do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Oświęcimiu ul. Nideckiego 26, 32-600 Oświęcim.

Kontakt telefoniczny do PIW Oświęcim: 33 843 29 95

APEL DO HODOWCÓW