Portal
Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet
W dniu 9 grudnia 2016 roku w godzinach od 7:00 do 14:00 pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku uczestniczą w międzynarodowej kampanii „Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet”. W związku z tym, pracownicy socjalni będą pełnić dyżur w budynku Urzędu Gminy Osiek pok. 15 i 16, gdzie będą udzielać bezpłatnych porad, informacji i konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Więcej informacji o kampanii: http://oswiecim.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/16-dni-kampanii-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet