Portal
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały nr XXII/142/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu planu.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Osiek, 32-608 Osiek, ul. Główna 125, w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie  w Urzędzie Gminy Osiek, 32-608 Osiek, ul. Główna 125, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz.262), na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Osiek.