Portal
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na ternie Gminy Osiek
Odpady komunalne na terenie i z terenu Gminy Osiek odbiera Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX”  Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8 32-650 Kęty.
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 7.00 do 22.00. Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik na odpady komunalne dostosowany do mechanicznego opróżniana, o minimalnej pojemności 110l.
Odpady zielone będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 7.00 do 22.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.
Odpady segregowane w workach na plastik (w tym metale, opakowania wielomateriałowe), szkło i papier będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 7.00 do 22.00.
Odpady wielkogabarytowe, sprzęty elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory samochodowe oraz chemikalia będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek w miesiącu sierpniu - dokładny termin będzie podany do wiadomości na dwa tygodnie przed zbiórką odpadów.
 
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH W ODPOWIEDNICH POJEMNIKACH/WORKACH
PAPIER - POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI
• nadaje się do segregacji
- gazety, książki, katalogi, prospekty, foldery, zeszyty;
- kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;
• nie nadaje się do segregacji
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie);
- kalki, papier przebitkowy np. faktury, paragony;
- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy);
- materiały budowlane takie jak: tapety, worki po gipsie czy cemencie itp.;
- opakowania po środkach piorących z resztkami tych środków.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE - POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY
• nadaje się do segregacji
- butelki plastikowe po napojach (np. typu PET);
- butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach);
- plastikowe i metalowe zakrętki;
- folia i torebki z tworzyw sztucznych np. reklamówki, opakowania itp.;
- puszki po napojach, konserwach;
- butelki po wszelkich olejach np. spożywczych, samochodowych;
- opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych np. wiadra, skrzynki itp.;
- drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika/worka
• nie nadaje się do segregacji
- styropian, tworzywa z pianki i ceramiki;
- azbest, płytki ceramiczne, laminat, guma, gąbka, obuwie;
- strzykawki, igły, artykuły medyczne, artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami np. porcelana, szkło, tekstylia.
Zużyte opony z pojazdów osobowych (samochodów osobowych, motorowerów, rowerów) można wystawiać obok worków z odpadami posegregowanymi.

SZKŁO - POJEMNIK/WOREK BIAŁY
• nadaje się do segregacji
- przede wszystkim opakowania szklane bezbarwne i kolorowe –
 np. słoiki, butelki, kufle, szklanki i inne pojemniki szklane;
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, zdejmuj plastikowe i metalowe nakrętki
• nie nadaje się do segregacji
- szkło płaskie, czyli szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojone;
- ceramika; porcelana, fajans np. kubki, talerze itp.;
- pojemniki szklane zabrudzone farbami, olejami;
- elementy cmentarne np. znicze, lampki;
- żarówki i świetlówki, okulary.

DO WORKÓW NA SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE NALEŻY WRZUCAĆ OPAKOWANIA BEZ  ZAWARTOŚCI!!

ODPADY ZIELONE - WOREK BRĄZOWY
• nadaje się do segregacji
- odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodu w tym:
- skoszona trawa, kwiaty, liście, kora drzew, trociny, drobne gałęzie;
• nie nadaje się do segregacji
- odpady kuchenne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego),
- spady z drzew (owoce).


Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odbywać się będzie również poza okresową zbiórką w punktach selektywnego zbierania odpadów:


Przeterminowane lekarstwa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, Punkt Lekarski w Głębowicach – w godzinach pracy obiektów.

Zużyte baterie i akumulatory przenośne
– Urząd Gminy w Osieku, Dom Kultury w Głębowicach – w godzinach pracy obiektów.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe; chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) - Stacja Segregacji przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00.

Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór odpadów jest bezpłatny.


W razie pytań lub uwag prosimy się kontaktować z:

Urzędem Gminy w Osieku
ul. Główna 125
32-608 Osiek
Pani Agnieszka Sznajder
tel. 33 845 82 61 wew. 10

Przedsiębiorstwem Komunalnym „KOMAX”  Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty
33 845 27 70
33 845 30 32