Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Zlot Pojazdów Zabytkowych Osiek 2018

  Nie tylko powierzchnia i liczba eksponatów- ale idea i miłość do zabytkowej motoryzacji, łączy wszystkich w jedną wielką samochodową rodzinę. Zlot przy Urzędzie Gminy w Osieku zorganizowało Towarzystwo Miłośników Osieka wraz z Europejską A...
 • Sesja Rady Gminy Osiek

  Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 30 kwietnia 2018 roku na godzinę 8:00SESJĘ RADY GMINY OSIEK ...
 • I Mistrzostwa Doliny Karpia w Tenisie Ziemnym

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Doliny Karpia do udziału w I Mistrzostwach Doliny Karpia w Tenisie Ziemnym....
 • Deratyzacja na terenie Gminy Osiek

  Urząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach  i na zasadach określonych w Rozdzial...
 • Zlot pojazdów zabytkowych

  ...
 • Program stypendiów pomostowych 2018/2019

  To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać ...
 • Małopolski Tele-Anioł

  Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzi...
 • Szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności agroturystycznej"

  Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Doliny Karpia planuje zorganizować szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej. Ramowy program szkolenia zakłada między innymi uzyskanie informacji dotyczą...
 • Łowcy .B w Osieku

  Pierwsze spotkanie osieckiej publiczności z kabaretem za nami. Dla fanów Łowców.B była to zapewne nie lada gratka. Zobaczyliśmy m.in. skecz opowiadający o zwiedzaniu muzeum, pokaz niezwykłych iluminacji a także mieliśmy prawdziwe szkolenie z „...
 • Przerwa w dostawie wody

  W związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody z Osiek a (ulice: Główna od skrzyżowania z ulicą Zieloną w kierunku Głębowic, Zielona, Szkolna, Beskidzka, Czarny Las...
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Podinspektor ds. rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku...
 • Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ w Osieku ws Sprzedaży kotła węglowego

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku informuje, że w związku z przebudową kotłowni na gazową przeznacza na sprzedaż kocioł węglowy KMG-1 100 kW. W/w kocioł jest użytkowany w SP ZOZ w Osieku od grudnia 2012 roku ...
 • Nabór do komisji konkursowej

  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 450), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek N...
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2018r., poz. 450 ) zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  XXXIV/217/2017 z dnia 31 października 2017r...