Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

  • Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

    Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach od 2 listopada do 12 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie....
  • Sesja Rady Gminy Osiek

    Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 31 października 2017 roku na godzinę 9:00SESJĘ RADY GMINY OSIEK ...
  • Deratyzacja

    Urząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach  i na zasadach określonych w Rozdzial...
  • Roczny program współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

    Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku....
  • Szkolenie dla osób utrzymujących drób w związku z zagrożeniem występowania ptasiej grypy

    W związku z narastającym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków u drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii i Wójt Gminy Osiek zapraszają osoby utrzymujące drób na szkolenie poświęcone powyższej tematyce, które odbędzie się w dniu 24 października...
  • Jesienna zbiórka odpadów zielonych

    Urząd Gminy w Osieku informuje, że jesienna zbiórka odpadów zielonych z terenu sołectwa Głębowice odbędzie się 6 listopada (tj. poniedziałek) 2017 roku, natomiast z terenu sołectwa Osiek odbędzie się 14 listopada (tj. wtorek) 2017 roku. ...
  • Bezpłatne konsultacje w zakresie prawa pracy

    W dniu 16 listopada 2017 roku (czwartek) w godzinach 9:30 - 14:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, pokój 205 (II piętro), pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy udzielać będą bezpłatnie porad prawnych w zakresie pra...
  • Bieg na MOLO

    W sobotę 14 października 2017 roku Resort MOLO oraz Gmina Osiek organizują “III Bieg na MOLO”. Jest to bieg charytatywny, a zebrane podczas niego pieniądze zostaną przekazane na leczenie Mateusza z Oświęcimia. Zapraszamy wszystkich do udziału,...
  • Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

    Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 10 października 2017r. oraz analizie złożonych wniosków w sprawie przyznania lokalu komunalnego, Wójt Gminy Osiek  postanawia wynająć lokal komunalny o powierz...
  • Ogłoszenie

    Wójt Gminy Osiek informuje, iż dnia 10 października 2017 roku o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy Osiek (II piętro pok. nr. 29), odbędzie się posiedzenie Komisji mieszkaniowej w sprawie wynajęcia lokalu komunalnego o powierzchni użytkowej 57,...
  • Wójt Gminy Osiek informuje o rozpoczynających się konsultacjach

    Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i...
  • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112

    OstrzeżeniemeteorologiczneNr 112...
  • Przerwa w dostawie wody

    W związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody z Osieka (ulice: Grojecka, Przecznica, Leśna, Grunwaldzka) oraz z Polanki Wielkiej (ulica: Świerkowa) o przerwie w dostawi...
  • Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia - zmiana terminów

    Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych ...