Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Osiek informuje, iż dnia 10 października 2017 roku o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy Osiek (II piętro pok. nr. 29), odbędzie się posiedzenie Komisji mieszkaniowej w sprawie wynajęcia lokalu komunalnego o powierzchni użytkowej 57,...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112

  OstrzeżeniemeteorologiczneNr 112...
 • Przerwa w dostawie wody

  W związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody z Osieka (ulice: Grojecka, Przecznica, Leśna, Grunwaldzka) oraz z Polanki Wielkiej (ulica: Świerkowa) o przerwie w dostawi...
 • Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia - zmiana terminów

  Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych ...