Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85

  OstrzeżeniemeteorologiczneNr 85...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 92

  OstrzeżeniemeteorologiczneNr 92...
 • Sesja Rady Gminy Osiek

  Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 7 lipca 2017 roku na godzinę 9:00SESJĘ RADY GMINY OSIEK ...
 • Przerwa w dostawie wody

  W związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody z Osieka z ulicy Głównej od skrzyżowania z ul. Ogrodową do Kółka Rolniczego oraz ulicy Ogrodowej o przerwie w dostawie...