Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja o wynikach konsultacji

  Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku....
 • Ambulans Diagnostyczny - osteoporoza

  ...
 • Sesja Rady Gminy Osiek

  Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 24 października 2016 roku na godzinę 9:00SESJĘ RADY GMINY OSIEK...
 • Zbiórka odpadów zielonych

  Urząd Gminy w Osieku informuje, że jesienna zbiórka odpadów zielonych z terenu Gminy Osiek odbędzie się 17 listopada (tj. czwartek) 2016 roku. Odpady zielone w brązowych workach należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano. Worki na odpady...
 • Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej

  Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnegoKomisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Osiek Nr XXI/137/2016 z dnia 26.09.2016r. sporządziła kartę inwentaryzacyjną nr 1/2016 oraz spis...
 • Wójt Gminy Osiek informuje o rozpoczynających się konsultacjach

  Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i...
 • 24 pary obchodziły w sali WDK jubileusze pożycia małżeńskiego

  Po przywitaniu przez wójta Jerzego Mieszczaka i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego Jubilaci (50 lat) zostali uhonorowani medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z gratulacjami i serdecznymi życzeniami złożonymi...
 • Spotkanie dla beneficjentów

  Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 11 października 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2....