Portal Bezpieczeństwo Sygnały alarmowe
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów  w tych sprawach (Dz.U.2013.96).
 
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

 

 Rodzaj alarmu

 

 Sposób ogłoszenia alarmów

 

 

 

 akustyczny system alarmowy

 

 środki masowego przekazu

 

 wizualny sygnał

alarmowy

 

1

 

 Ogłoszenie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

Znak żółty w kształcie trójkąta

Lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

 

2

 

 Odwołanie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

 

 Rodzaj komunikatu

 

 Sposób ogłoszenia komunikatu

 

 Sposób odwołania komunikatu

 

 

 

 akustyczny system alarmowy

 

 środki masowego przekazu

 

 akustyczny system alarmowy

 

 środki masowego przekazu

 

1

 

 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ............. około godz. ..... min. .....

Może nastąpić skażenie...................(podać rodzaj skażenia) w kierunku ..................... (podać kierunek)

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)

dla ..................

 

2

 

 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 

 Formę i treść komunikatu uprzedzenia    o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................

 

3

 

 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych  i zagrożeniu środowiska

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski)

dla ..................

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama