OŚWIĘCIM ZASOLE I
Kierunek:
Osiek Domu Ludowy 07:00 D; 08:40 D; 10:30 D; 10:40 D; 14:53 D; 16:50 D
Głębowice
przez: Polankę Wielką
07:00 6; 08:00 S; 08:40 6; 09:45 S; 10:40 6; 12:10 S; 12:50 6; 13:20 D; 14:10 S; 14:58 D,6; 16:20 S; 17:05 D; 18:10 S; 19:00 D
Głębowice
przez: Grojec
06:55 D; 08:50 D; 11:00 D; 12:50 D; 15:05 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ