OSIEK SPÓŁDZIELNIA
Kierunek:
Głębowice 07:20 D; 07:31 6; 08:31 D; 09:11 6; 09:15 D; 10:16 D; 11:11 6; 11:25 D; 12:41 D; 13:15 D; 13:21 6; 13:51 D; 14:41 D; 15:29 D,6; 15:30 D; 16:41 D; 17:36 D; 18:41 D; 19:31 D
Osiek Dom Ludowy 07:31 D; 09:11 D; 11:11 D; 
Oświęcim Muzeum I
przez: Grojec
06:24 D; 07:59 D; 10:14 D; 12:14 D; 14:24 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Polankę Wielką 
05:54 D,6; 07:14 D; 07:52 D; 07:59 6; 09:04 D; 09:52 D; 09:44 6; 11:09 D; 11:52 6,D; 13:19 D; 13:59 D,6; 15:29 D; 16:19 D; 17:14 D; 18:14 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ