OSIEK PRZECZNICA I
Kierunek:
Głębowice 07:29 6; 08:29 D; 09:09 D,6; 10:14 D; 11:09 6,D; 12:39 D; 13:19 6; 13:49 D; 14:39 D; 15:27 D,6; 16:39 D; 17:29 D; 18:39 D; 19:29 D
Osiek Dom Ludowy 07:29 D; 09:09 D; 11:09 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Polankę Wielką 
05:56 D,6; 07:16 D; 07:54 D; 08:01 6; 09:06 D; 09:54 D; 09:46 6; 11:11 D; 11:55 6,D; 13:21 D; 14:01 D,6; 15:31 D; 16:21 D; 17:16 D; 18:16 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ