OSIEK PRZECZNICA
Kierunek:
Osiek Domu Ludowy 10:59 S; 15:22 S; 17:19 S
Oświęcim Muzeum I 05:53 D; 09:23 S; 11:38 S; 15:58 S
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ