OSIEK KÓŁKO
Kierunek:
Głębowice 07:21 D; 07:32 6; 08:32 D; 09:12 6; 09:16 D; 10:17 D; 11:12 6; 11:26 D; 12:42 D; 13:16 D; 13:22 6; 13:52 D; 14:42 D; 15:30 D,6; 15:31 D; 16:42 D; 17:32 D; 18:42 D; 19:32 D
Osiek Dom Ludowy 07:32 D; 09:12 D; 11:12 D; 
Oświęcim Muzeum I
przez: Grojec
06:23 D; 07:58 D; 10:13 D; 12:13 D; 14:23 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Polankę Wielką 
05:53 D,6; 07:13 D; 07:51 D; 07:58 6; 09:03 D; 09:51 D; 09:43 6; 11:08 D; 11:51 6,D; 13:18 D; 13:58 D,6; 15:28 D; 16:18 D; 17:13 D; 18:13 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ