OSIEK GRANICA
Kierunek:
Głębowice 07:30 D; 07:41 6; 08:41 D; 09:21 6; 09:25 D; 10:26 D; 11:21 6; 11:35 D; 12:51 D; 13:25 D; 13:31 6; 14:01 D; 14:51 D; 15:39 D,6; 15:40 D; 16:51 D; 17:41 D; 18:51 D; 19:41 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Grojec
06:14 D; 07:49 D; 10:04 D; 12:04 D; 14:14 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Polankę Wielką 
05:44 D,6; 07:04 D; 07:49 6; 08:54 D; 09:34 6; 10:59 D; 11:42 6; 13:09 D; 13:49 D,6; 15:19 D; 16:09 D; 17:04 D; 18:04 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ