OSIEK GÓRNY SZLAKA
Kierunek:
Głębowice 07:26 D; 07:37 6; 08:37 D; 09:17 6; 09:21 D; 10:22 D; 11:17 6; 11:31 D; 12:47 D; 13:21 D; 13:27 6; 13:57 D; 14:47 D; 15:35 D,6; 15:36 D; 16:47 D; 17:37 D; 18:47 D; 19:37 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Grojec
06:18 D; 07:53 D; 10:08 D; 12:08 D; 14:18 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Polankę Wielką 
05:48 D,6; 07:08 D; 07:53 6; 08:58 D; 09:38 6; 11:03 D; 11:46 6; 13:13 D; 13:53 D,6; 15:23 D; 16:13 D; 17:08 D; 18:08 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ