OSIEK GÓRNY SZKOŁA
Kierunek:
Głębowice 07:28 D; 07:39 6; 08:39 D; 09:19 6; 09:23 D; 10:24 D; 11:19 6; 11:33 D; 12:49 S; 13:23 D; 13:29 6; 13:59 D; 14:49 D; 15:37 D,6; 15:38 D; 16:49 D; 17:39 D; 18:49 D; 19:39 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Grojec
06:16 D; 07:51 D; 10:06 D; 12:06 D; 14:16 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Polankę Wielką 
05:46 D,6; 07:06 D; 07:51 6; 08:56 D; 09:36 6; 11:01 D; 11:44 6; 13:11 D; 13:51 D,6; 15:21 d; 16:11 D; 17:06 D; 18:06 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ