OSIEK KOŚCIÓŁ
Kierunek:
Osiek Domu Ludowy 11:02 S; 15:25 S; 17:22 S
Oświęcim Muzeum I
05:51 D; 09:21 S; 11:36 S; 15:56 S
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ