GŁĘBOWICE
Kierunek:
Oświęcim Muzeum I
przez: Polankę Wieką 
05:40 D,6; 07:00 D; 07:45 6; 08:50 D; 09:30 6; 10:55 D; 11:38 6; 13:05 D; 13:45 D,6; 15:15 D; 16:05 D; 17:00 D; 18:00 D
Oświęcim Muzeum I
przez: Grojec
06:10 D; 07:45 D; 10:00 D; 12:00D; 14:10 D
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty

DRUKUJ