WŁOSIEŃ BAR
Kierunek:

Kęty
przez: Malec
Dni robocze:
05:06 L; 06:11 L; 07:11 L; 08:11; 10:31 a; 12:16 a; 13:11 L; 15:01; 15:51; 17:11 Qa; 19:06 M; 21:06 ML; 22:51 M
Sobota:
05:16 aL; 06:51; 08:16; 10:31 a; 13:16 a; 14:41; 15:46; 21:11 aLZ; 22:44 aZ
Niedziele i święta:
08:16 a; 10:31 a; 13:16 a; 14:41 a; 15:46 a;
Osiek Dolny  Dni robocze:
05:53; 06:38; 07:54; 10:14 a; 11:24 a; 12:51; 14:38; 15:34; 16:34 aQ; 18:49 M; 20:34 M; 22:38 M
Sobota:
06:38; 07:59; 10:14 a; 12:59 a; 14:29; 15:29 a; 20:54 aZ; 22:38 aZ
Niedziele i święta:
07:59 a; 10:14 a; 12:59 a; 14:29 a; 15:29 a
L - kursuje do ZML
Q - nie kursuje 24 grudnia
M - nie kursuje 24 i 31 grudnia
a - kursuje do i od przystanku Malec Granica
Z - nie kursuje 24 i 31 grudnia, Wielką Sobotę

DRUKUJ