OSIEK RZEPOWSKIE
Kierunek:

Kęty
przez: Malec
Dni robocze:
05:03 L; 06:08 L; 07:08 L; 08:08; 13:08 L; 14:58; 15:48; 19:03 M; 21:03 ML; 22:48 M
Sobota:
06:48; 08:13; 14:38
Osiek Dolny  Dni robocze:
05:56; 06:41; 07:57; 12:54; 14:41; 15:37; 18:52 M; 20:37 M; 22:41 M
Sobota:
06:41; 08:02; 14:32
L - kursuje do ZML
Q - nie kursuje 24 grudnia
M - nie kursuje 24 i 31 grudnia
a - kursuje do i od przystanku Malec Granica
Z - nie kursuje 24 i 31 grudnia, Wielką Sobotę

DRUKUJ